Werkwijze

 

Werknemers en/of werkzoekenden worden gestimuleerd bij henzelf te rade te gaan:

 
 • Waar ben ik echt goed in?
 • Wat vind ik echt leuk?
 • Wat is mijn toegevoegde waarde, waarom ben ik onmisbaar?
 
Werkgevers worden ondersteund in het creëren van een omgeving waarin personeel gestimuleerd wordt het beste uit zichzelf te halen en talent optimaal in te zetten. NewSkipperCoaching hanteert bewezen methodieken die volledig worden toegesneden op de klant. Een advies en plan van aanpak op maat kunnen vervolgens in de praktijk worden toegepast met als ultiem resultaat:
 
 • De juiste persoon op de juiste plek;
 • gemotiveerd  en geïnspireerd personeel;
 • voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim;
 • maximaal bedrijfsrendement.
 
Dit wordt bereikt door de inzet van onder andere:
 
 • Ondersteuning/coachen van leidinggevenden/management;
 • loopbaanadvies sollicitatietraining en/of bemiddelingstraining;
 • motiverende gespreksvoering;
 • empowermenttraining (bevorderen van zelfregie);
 • coaching (on the job);
 • outplacementtrajecten;
 • inzet van psychologische onderzoeken (o.a.beroepskeuzetests, capaciteitenonderzoek, persoonlijkheidsonderzoeken, drijfverenscan).