Loopbaanbegeleiding is vaak fiscaal aftrekbaar

 

(Aan deze tekst kunnen geen recht en worden ontleend. Check voor de zekerheid de belastingdienst)

 

In sommige situaties kunnen particulieren, werkgevers en ondernemers de kosten (incl. BTW) voor loopbaanadvies als studiekosten aftrekken. Criterium? Er moet sprake zijn van een leertraject waar je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Je krijgt dan een fors gedeelte terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering van de positie op de arbeidsmarkt.

 

"Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomstenbelasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde." (bron: Kluwer Belastinggids)

 

Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, alleen reiskosten niet.

Er is wel een drempel van € 250.

De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze daadwerkelijk betaald zijn in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Het is dus belangrijk de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de

 

Fiscale aftrek. Wat is mogelijk? Wie betaalt wanneer wat?

 

1. Anders omgaan met werk en dat vraagt om coaching? De werkgever betaalt de factuur.

Deze rekent de kosten excl. BTW als bedrijfskosten die hij ten behoeve van zijn personeel maakt. Dit is aftrekbaar voor de werkgever.

De mogelijkheid bestaat dat in jouw CAO een coachbudget is opgenomen. Dit bedrag is dan ieder jaar voor jou gereserveerd door je werkgever en kan na overleg met je werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Je kunt je CAO online vinden of bij je HR manager opvragen. 

 

2. Er is sprake van ontslag? De werkgever betaalt de factuur.

Je maakt gebruik van een outplacement met een zogenaamd transitiebudget en je kiest hiermee zelf voor de begeleiding die het beste bij jou past.

 

3. Je werkt niet door ziekte? De werkgever betaalt de factuur.

Je hebt een dienstverband en je bent, op dit moment, niet in staat om te werken. Dan bestaan er verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter voor jou en je

werkgever. Een loopbaantraject en/of burnoutherstel begeleiding kunnen dan onderdeel zijn van de re-integratie verplichtingen van je werkgever. Deze betaalt dan de rei-ntegratiebegeleiding.

 

4. Je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en een coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan dan is de kans zeer groot dat je volledige coachtraject vergoed wordt. Ook dit kan je het beste vooraf informeren bij je verzekering.

 

5. Je betaalt de factuur zelf en je krijgt geen vergoeding van een eventuele werkgever. In dat geval kan je de kosten bij studiekosten aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting